فرار شوهر به خارج از کشور برای نپرداختن مهریه

پرسش

در صورتی که زوج پیش از مطالبه مهریه و درخواست دستور فوری از کشور خارج گردد، چه باید کرد؟

پاسخ مشاور

دو راه در جهت احقاق حق زوجه متصور می­ باشد: نخست در صورتی که زوج اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول در ایران داشته باشد که زوجه نسبت به آنها می تواند درخواست توقیف اموال نماید و در صورتی که اموالی نداشته باشد رأیی مبنی بر منع خروج از کشور را اخذ تا مادامی که ایشان به ایران بازگشت، بازدداشت گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.