دریافت مهریه خانم فوت شده توسط وراث وی

پرسش

در صورتی که زوجه فوت نماید، آیا وراث متوفی قادر خواهند بود نسبت به مطالبه مهریه او قدام کنند؟

پاسخ مشاور

مهریه زوجه مشمول ماترک متوفی محسوب می گردد و تمامی وراث در جزء جزء آن مالکیت دارند و وراث می بایست یک نفر را نماینده خویش نسبت به مطالبه مهریه متوفی معرفی نمایند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.