توقیف کردن ماشین شوهر

پرسش

سؤالی داشتم؛ آیا همسرم میتونه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه ماشین منو توقیف کنه؟

پاسخ مشاور

خودرو از جمله مستثنیات دین محسوب نمی شود و زوجه می تواند با مراجعه به اجرای ثبت محل و معرفی مشخصات آن نسبت به بخشی یا تمام مهریه خودروی مزبور را توقیف نماید یا از طریق دادگاه با تقاضای تأمین خواسته نسبت به توقیف خودروی مزبور اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.