تجدیدنظر رای اعسار از مهریه

پرسش

درخواست اعسار زوج پذیرفته شده و مهریه تقسیط گردیده است. در مقابل زوجه تقاضای تجدیدنظر خواهی بر دادنامه اعسار زوج نموده و در لایحه قید کرده صورت اموال ضمیمه مستندات پذیرش اعسار نشده است. البته زوج اثبات اعسار خویش را مستند به شهادت شهود استعلام حساب ها و ثبت اسناد مبنی بر فقدان مالکیت بر اموال نموده بود. حالا با توجه به اینکه ایشان مدعی عدم ضمیمه نمودن صورت اموال، احتمال رد دادنامه بدوی اعسار وجود دارد؟

پاسخ مشاور

در صورت ثبوت اعسار زوج در مرجع بدوی و اعتراض زوجه به آن مبنی بر عدم انضمام صورت مالی می توان گفت با وجود شهادت شهود و استعلام های مربوطه و فقدان اموال دیگر نیازی به ارائه صورت مالی نمی باشد و با وجود مستندات و کیفیت رأی صادره، می توان گفت رأی بدوی در محکمه تجدیدنظر ابرام و تأیید گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.