گرفتن مهریه از اجرای ثبت

پرسش

اگر زوجه دادخواست مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نماید، و زوج نیز دادخواست طلاق را اقامه کرده باشد، سؤالم این است که دادگاه نیز نسبت به مهریه خانم با وجود تقاضا از سوی اجرای ثبت تصمیم گیری می کند؟ یا فقط نسبت به اجرت المثل، نفقه و نحله تصمیم گیری می کند؟

پاسخ مشاور

اگر زوجه با معرفی اموالی از زوج بتواند مهریه خویش را وصول کند، محکمه خانواده دیگر وارد ماهیت مهریه نمی شود مگراینکه زوجه از طریق اجرای ثبت نتوانسته باشد، مهریه را وصول نماید. حال نسبت به اجرت المثل، نفقه و نحله زوجه محکمه خانواده به همراه دادخواست طلاق تصمیم گیری می کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.