ممنوع الخروج کردن شوهر قبل از حکم قطعی مهریه

پرسش

خانمی خواستار ممنوع الخروجی شوهرش پیش از دادخواست مطالبه مهریه یا پیش از صدور رأی بر محکومیت ایشان است آیا می تونه چنین کاری کنه؟ بعد از حکم محکومیت باشد چی؟

پاسخ مشاور

پیش از اقامه دعوا یا در حین اقامه دعوا زوجه می تواند درخواست دستور فوری مبنی بر منع خروج از کشور زوج را ارائه تا موقتاً ممنوع الخروج شود. حال در صورتی که رأی صادر گردد و زوج نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدامی ننماید می تواند از اجرائیه مربوطه درخواست منع خروج از کشور ایشان را اقامه کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.