دادخواست اعسار از پرداخت دین

پرسش

منظور از دادخواست اعسار از پرداخت دیون چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که مدیون مالی ناتوان از پرداخت دین خویش می باشد می تواند به استناد مواد 6، 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست اعسار در پرداخت دیون اقامه کند تا در صورت احراز اعسار مدیون، دین به صورت اقساطی پرداخت گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.