اعسار از هزینه دادرسی واخواهی

پرسش

در پرونده ای رأی غیابی صادر شده و خوانده محکوم به پرداخت ۱۰۰میلیون وجه چک شده است. خوانده درخواست واخواهی داده ولیکن توان پرداخت هزینه واخواهی را ندارد چه راهکاری ارائه می دهید؟

پاسخ مشاور

در این صورت واخواه کننده ذیل دادخواست واخواهی خویش، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را قید تا در ابتدای امر نسبت به اعسار ایشان ترتیب اثر داده شود و سپس واخواهی صورت گیرد البته ممکن است جلسه واخواهی تعیین شود و جلسه اعسار هزینه دادرسی متعاقباً برگزار شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.