توقیف خانه بابت مهریه

پرسش

آقا دارای منزلی با سند تعاونی است که به نام خودش می باشد ولی سند تک برگی ندارد چون حالت تعاونی دارد. آیا خانم می تواند از بابت مطالبه مهریه نصف منزل را تملک کند؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خانم خواهان مطالبه مهریه خویش از طریق اجرای ثبت باشد، بایست با معرفی آن ملک وارائه اسناد مثبته مالکیت زوج نسبت به توقیف آن اقدام کند ولیکن اگر ملک مزبور از جمله مستثنیات دین زوج باشد امیدی بر توقیف آن نیست.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.