نپرداختن حق شارژ و آسانسور

پرسش

من در طبقه همکف یک آپارتمان سه طبقه با 7 واحد زندگی می کنم. واحد اینجانب  در طبقه همکف نیازی به آسانسور ندارد. آیا از لحظ قانونی اینجانب می توانم حق شارژ آسانسور وتعمیرات و هرگونه هزینه مربوط به آسانسور را ندهم؟در صورتی که مدیر ساختمان و سکنه ادعای پرداخت هزینه ها و حق شارژ را از اینجانب دارند؟

پاسخ مشاور

با یادآوری این که آسانسور بخشی از قسمت های مشترک و مشاعی متعلق به همه مالکین و منافع آن متعلق به همه ساکنین است پرداختن هزینه های آن برای همه الزامیست، اما در صورتی که هیچ گاه از آن استفاده نکنید و مدیر یا مدیران ساختمان را قانع کنید و در این باره متعهد شوید نپرداختن هزینه آسانسور پذیرفتنی است. برابر آئین نامه قانون تملک آپارتمان ها در صورت اعتراض به تصمیم مدیر یا مدیران می توانید به دادگستری مراجعه کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.