سفته در مقابل مهریه

پرسش

سلام؛ آقایی قصد ازدواج با دختر خانمی مناسب وضعیت اخلاقی و خانوادگی خود را دارد ولی خانواده دختر شرط گذاشتن مهریه باید 500 سکه بهار آزادی در نظر گرفته شود. آقا و دختر خانم توافق کردند که دختر به ارزش مهریه به آقا سفته بدهد. آیا این سفته ها تضمینی مناسب بابت عدم پرداخت مهریه خانم است؟ اگر خانم تقاضای مهریه کرد می تواند با سفته ها تهاتر کند؟

پاسخ مشاور

اگر خانم به دلیل آسودگی خاطر زوج اقدام به صدور سفته به ارزش مهریه خویش در وجه آقا نماید در این صورت اگر خانم متقاضی مطالبه مهریه باشد و در مقابل آقا با وجود سفته های صادره درخواست تهاتر آن با مهریه خانم(تهاتر دو دین) کند . علی الواقع چنین چیزی قابل انجام می باشد مگر اینکه خانم مدعی این شود که سفته از بابت هیچ گونه دینی پرداخت نشده که در این صورت ماهیت سفته کان لم یکن می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.