گرفتن مهریه دختر فوت شده از داماد

پرسش

اگر خانم فوت کند و ایشان ورثه ای داشته باشد، آیا ورثه ایشان می توانند نسبت بر مهریه مورث خودشون اقدام کنند؟

پاسخ مشاور

مهریه زوجه بخشی از ماترک ایشان محسوب می شود و وراث ایشان می توانند به نیابت از مورث خویش نسبت به مطالبه مهریه ایشان اقدام کنند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.