درخواست تمکین و الزام به تهیه اثاثیه منزل

پرسش

سلام، بنده درخواست تمکین دادم و رأی صادر شد مشروط بر تهیه اثاثیه منزل، که رد مقابل خانم ملزم به تمکین می شود. در واقع همسرم پیش از الزام به تمکین تمامی جهیزیه و اموالم را به مکان نامعلومی برده و رأی قطعی مبنی بر استردادشون صادر شده است. حالا که همسرم قادر به استرداد اثاثیه نیست بایست قیمت آنها را بدهد. اگر قیمت پرداخت بشه با عنایت به اینکه مهریه خانم عندالاستطاعه می باشد، می تواند مبلغ اموالم را داد بره مهریه مطالبه کند؟

پاسخ مشاور

در پاسخ به پرسش نخست زوج ملزم به تهیه اثاثیه منزل به منظور تمکین زوجه می باشد و تا این مهم محقق نشود زوج نمی تواند زوجه را ملزم به تمکین کند. نسبت به پرسش دوم اگر اموال زوج بنا بر محکومیت زوجه مبلغش پرداخت گردد زوج بایست سریعاً اقدام به انتقال نماید یا اقدام به تهیه اثاثیه منزل نماید تا زوجه نتواند نسبت به مطالبه مهریه خویش از آن مبالغ اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.