مهریه در دوران عقد چگونه است

پرسش

اگر خانمی در دوران عقد نسبت به مهریه و نفقه خویش اقامه دعوی نماید و در واقع خواهان طلاق باشند، شرایط پرداخت مهریه و نفقه به چه نحو است؟

پاسخ مشاور

به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر می شود و حق هر گونه تصرف در آن را دارد. با عنایت به این اصل مهریه حق شرعی و قانونی زوجه می باشد ولیکن استثنائاتی نسبت به این مسئله وجود دارد مبنی بر اینکه اگر زوجین در دوران عقد نزدیکی نداشته باشند، زوجه مستحق نصف مهریه است و از بابت نفقه خویش تا مادامی که تمکین اعم از خاص یا عام صورت نگیرد واجب النفقه نمی باشد ولیکن با عنایت به این امر که با شروع رابطه زوجیت زن مستحق نفقه می شود کارشناس حداقلی را بابت نفقه دوران عقد تعیین می کند. نسبت به طلاق نیز اگر دلایل قانع کننده ای نداشته باشد و زوج با آن مخالف باشد، رأی بر رد دعوای طلاق صادر خواهد شد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.