مهریه عندالاستطاعه را چطوری بگیرم

پرسش

نحوه مطالبه مهریه خانم عندالاستطاعه می باشد، و نسبت به مطالبه آن از طریق اجرای ثبت محل اقدام ولی به دلیل عدم معرفی اموالی از شوهرش کاری نتوانسته انجام دهد حال از طریق شورای حل اختلاف دادگاه خانواده اقدام نموده و رأی بر محکومیت مالی شوهرش را بگیرد و اجرائیه صادر شود که مرد اموالی معرفی نماید، چه کاری باید انجام داد؟

پاسخ مشاور

ماهیت عندالاستطاعه بودن مهریه، یعنی مادامی که زوج توانایی مالی داشت زوجه می تواند نسبت به مطالبه مهریه خویش اقدام کند. حال در صورتی که از طریق مرجع قضایی خانواده رأی بر محکومیت مالی زوج گرفته و اجرائیه نیز صادر شده، زوج بایست ابتدا دادخواست اعسار خویش را اقامه و اثبات نماید و به موجب رأی اعسار و ناتوانی در مطالبه مهریه، زوجه دیگر حتی محق به درخواست تقسیط مهریه خویش نمی باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.