استرداد جهریزیه زن

پرسش

آقایی دادخواست طلاق اقامه نموده و در مقابل همسرش دادخواست مطالبه مهریه؛ از همین بابت آقا نیز دادخواست اعسار اقامه نموده و بنابر اعتراض و تجدیدنظر صورت گرفته تا اثبات اعسار زوج مدت زمانی طولانی نیاز است ولیکن با توجه به مسدود بودن حقوق آقا و منزلی که در اختیار زن می باشد و آقا در حال پرداخت اجاره بها آن می باشم، حال چگونه می توانم نسبت به استرداد جهیزیه زن اقدام تا از پرداخت اجاره بهای ملک استیجاری معاف گردم؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خانم ذیل دادخواست مطالبه مهریه خویش تأمین خواسته توقیف اموال آقا را ذکر نموده باشد، و از آن بابت حقوق و حساب های زوج مسدود شده باشد و درخواست اعسار آقا از آن بابت که همسرش نسبت به رأی بدوی تجدیدنظر نموده است مورد تردید قرار دارد و زوج را از بابت پرداخت اجاره بهای ملک استیجاری که زوج در آن اقامت دارد دچار مضیقه نموده، می بایست ابتدا دادخواستی مبنی بر عودت وسایل منزل به زوجه تقدیم تا با حضور کارشناس نسبت به صورت آن اموال اقدام و تحویل زوجه گردد تا از بابت پرداخت اجاره بها ملک مزبور معاف گردد ولیکن تا پایان رسیدگی ماهوی به پرونده طلاق نفقه زوجه بر عهده زوج می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.