توقیف حقوق مرد برای مهریه

پرسش

سلام خانم من ضمن دادخواست مهریه درخواست مسدود کردن حقوق من را هم دادهاند. و یک چهارم از حقوق مسدود شده. برای رفع آن چکار کنم؟

پاسخ مشاور

در این صورت مرد می بایست مستند به ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تبدیل تأمین را ارائه دهد « خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه گذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. ...». البته تبدیل تأمین منوط بر رضایت خواهان و متقاضی تأمین خواسته است. در این صورت زوج می تواند از یک چهارم حقوق مسدود شده خویش رفع انسداد بگیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.