شرکت در دادگاه به عنوان وکیل برادرزاده

پرسش

در صورتی که زن دادخواست مطالبه مهریه و نفقه داده باشد ولیکن توان مالی از بابت وکیل وکیل دادگستری نداشته باشد، می تواند از عموی خویش که مطلع از وضعیت زندگی زن می باشد و اطلاعات حقوقی نیز دارد در دعوای مربوطه بهره گیرد؟

پاسخ مشاور

در پاسخ به این پرسش به مستندات قانونی اکتفاء می شود؛ ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « هر یک از متداعیین(طرفین دعوا) می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند». و در ادامه در خصوص شرایط وکلا ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد«وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است». در واقع به موجب مفاد قانون اخذ پروانه وکالت دادگستری، صرفاً وکلایی که دارای پروانه رسمی دادگستری می باشند می توانند به نیابت از موکل خویش در دعاوی حاضر شوند. اما در این خصوص استثنایی وجود دارد، که ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر می دارد«اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آن ها وکالت در دادگستری نباشد، در صورتی که بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند، ممکن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود». حال بدین موجب خواهان بایست با معرفی شخص مزبور به دادگاه و تأیید دادگاه صالح از دفاعیات نامبرده بهره مند شود و نیازی به تنظیم وکالتنامه نیست.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.