آیا اگر زن درخواست طلاق کند باید مهریه اش را ببخشد؟

پرسش

سوالی داشتم؛ خانمی متقاضی طلاق است و مشاور به ایشان گفته که اگر تو دادخواست طلاق بدی دیگه مهریه بهت تعلق نمی گیره ؛ آیا درسته که اگر زن دادخواست طلاق اقامه کند دیگر حقی نسبت به مهریه ندارد؟

پاسخ مشاور

در جوابی کوتاه بایست گفت خیر؛ در صورتی که زوجه به دلیل عسر و حرج ایجاد شده برایش دیگر قادر به ادامه زندگی نباشد می تواند با ارائه دلایل و مستنداتی نسبت به این امر مشقت و حرج خویش را از ادامه زندگی اثبات نماید که در صورت اثبات این امر دیگر نیازی به بخشش مهریه نیست.

حالت دیگر این است که مستند به ماده 1146 قانون مدنی در صورتی که کراهت از سوی زوجه باشد می تواند با بذل مهریه خویش نسبت به درخواست طلاق خلع خویش اقامه دعوی نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.