ابرام رأی چیست؟

پرسش

منظور از ابرام رأی فرجامی چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که از آرای بدوی یا تجدیدنظر درخواست فرجام خواهی شود، و دیوان عالی کشور رأی صادره از مرجع پایین تر را تأیید کند، آن را ابرام رأی گویند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.