تعلیق مجازات چیست؟

پرسش

سلام قربان، در رأی ما آمده مجازات تا مدت 2 سال تعلیق شده، منظور از تعلیق چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که به موجب بزه یا جرم ارتکاب یافته قاضی پرونده صلاح ببیند که به مدت مشخصی اجرای مجازات مندرج در رأی را تعلیق نماید، در صورتی که محکوم علیه مرتکب جرم دیگری شود، اثر تعلیق از بین می رود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.