تخلیه مال الاجاره پیش از موعد

پرسش

بنده یک باب مغازه تجاری جهت اجاره به شخصی واگذار کردم که بیشتر مبلغ اجاره بصورت پول پیش دریافت شده. بعد از گذشت یکسال و تمدید دوباره و دست نویس قرارداد پشت قرارداد قبلی - که ٤ ماه هم گذشت- مستاجر درخواست تخلیه و پس گرفتن پول پیش و تحویل دادن مغازه را دارد. درصورتی که فعلا مستاجر جایگزین وجود ندارد و پول پیش هم فعلا از طرف بنده قابل پرداخت نیست: ١. ایشان می تواند ادعای ضرر زیان نماید؟ ٢.تکلیف  مبلغ اجاره بها تا انتهای قرارداد به چه صورت خواهد بود؟ ٣. تا چه زمانی مهلت قانونی دارم تا بتوانم پول پیش را تهیه کنم؟

پاسخ مشاور

این گونه که به نظر می رسد، اگر در قرارداد برای فسخ قرارداد اجاره متنی نوشته نشده باشد و توفق ندارید، مستاجر نمی تواند بدون علت قانونی شما را وادار به پایان دادن به قرارداد اجاره کند. بنابراین مکلف به پرداخت اجاره بهاست. بدین منظور در صورتی که در قرارداد درباره عدم پرداخت اجاره بها توافقی نداشته اید،می توانید با دادن اظهارنامه و سپس در صورت عدم پرداخت اجاره پس از ابلاغ ظهارنامه از مرجع قضایی محکومیت مستاجر را به پرداخت اجاره بهای پرداخت نشده درخواست کنید و گواهی دادن دادخواست مطالبه اجاره بها را به مرجعی که ممکن است مستاجر تحویل ملک و استرداد ودیعه را درخواست کرده باشد تحویل دهید تا از پرداخت آن میزان از مبلغ ودیعه برابر با بدهی مستاجر خودداری شود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.