توقیف دادرسی چیست؟

پرسش

بفرمایید منظور از توقیف دادرسی چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که یکی از موجبات حجر، فوت و یا زوال سمت یکی از طرفین در دعوا محرز شود، جریان دادرسی موقتاً متوقف می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.