تعدیل محکوم به چیست؟

پرسش

منظور از اعدیل محکوم به چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که به موجب رأی دادگاه پرداخت محکوم به، به صورت اقساطی بایست پرداخت گردد، محکوم علیه مالی قادر است تا با توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی خویش به منظور کاهش میزان اقساط یا پیش قسط محکوم به، تقاضای تعدیل از آن را نماید که در صورت رد تقاضا تعدیل قادر است که مجدد با توجه به تغییر وضعیت درآمدی خویش نسبت به طرح درخواست تعدیل مجدد اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.