آیا فرزند اول از ازدواج اول ارث بیشتری می برد؟

پرسش

 مردی از ازدواج اول خود صاحب یک فرزند پسر و از ازدواج دوم خود صاحب یک پسر و دختر است، ب این توضیح پسر حاصل از ازدواج اول ارث بیشتری می برد؟

پاسخ مشاور

خیر چنین تصوری اشتباه است و وراث ذکور دو برابر وراث اناث ارث می برند اعم از اینکه حاصل از ازدواج اول باشند یا دوم.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.