آیا انتقال ملک پدر با وکالتنامه توسط پسر، از مابقی ارث پدر محروم می شود؟

پرسش

سلام آقای وکیل، وقتی که پدرم زنده بود، نمیدونم به چه دلیلی به یکی از برادرام وکالت داد و اونم ملک پدرمو به نام خودش زد، حالا خواستم ببینم چون پدرم نیس این برادرم از مابقی اموال پدرم ارث می برد؟

پاسخ مشاور

چون که اعطای وکالت و انتقال ملک پدر در زمان حیات ایشان بوده است، هیچ منافاتی با تقسیم ترکه بعد از فوت ایشان ندارد، و این برادر از ماترک پدر به نسبت سهم خویش ارث می برد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.