ارث زن از شوهرش در نبود اولاد یا بودن اولاد چقدر است؟

پرسش

 اگر مردی فوت کند در دو حالت اینکه فرزند داشته باشد یا نداشته باشد چقدر ارث به زنش می رسه؟اگر فرزند نداشته باشد مابقی ارث به کی میرسه؟

پاسخ مشاور

اگر متوفی دارای اولاد باشند، سهم الارث زوجه یک هشتم و در صورت نداشتن اولاد یک چهارم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول سهم الارث ایشان می باشد. حال اگر فرزند نداشته باشد، و زوجه سهم الارث خود را بردارد، مابقی اگر پدر یا مادر متوفی در قید حیات باشد، به ایشان می رسد و در غیر اینصورت به وراث طبقه دوم یعنی برادر و خواهر پدربزرگ یا مادربزگ می رسد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.