اگر در آیین نامه جدید لغو آیین نامه قبلی قید نشده باشد، آیین نامه قبلی اعتبار دارد؟

پرسش

سلام اگر آیین نامه تصویب شود و با آیین نامه قبل از خودش تعارض داشته باشد و به نوعی موادی از اون آیین نامه قبلی را لغو کرده، آیا تو آیین نامه جدید باید صراحتاً بگه که آیین نامه قبلی اعتباری نداره؟

پاسخ مشاور

البته در خصوص قوانین اگر نسخ قانون صورت گیرد، در انتهای قانون مؤخر یا جدید صراحتاً قید می گردد ولیکن عدم بیان نسخ یا لغو آیین نامه در آیین نامه جدید دلیل بر اعتبار آن نیست و ممکن است نسخ ضمنی باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.