چگونگی تقسیم زمین پدری میان فرزندان

پرسش

 سلام پدری فوت می کند و تنها اموالش اراضی کشاورزی دارای سند است، تا مدتها تقسیم نمی شود و تنها فرزند پسر خانواده این اراضی استفاده کرده و حتی رونق داده است و اخیراً زمین های مجاور را خریده و اراضی پدر گسترش داده، حالا ما اگر بخاییم ارث پدر تقسیم بشه از زمین هایی فعلی صورت می گیرد یا زمین های قبلی؟ تو این مدت که برادرم نفع برده اون چی؟

پاسخ مشاور

اگر گواهی حصر وراثت گرفته شده است، شما می توانید دادخواست تقسیم ترکه اقامه نموده و چون اراضی کشاورزی می باشد قابل افراز می باشد، یعنی به نسبت سهم الارث هر دختر بخشی از زمین تفکیک و سند جداگانه صادر میشود البته از زمینی که در سند مالکیت پدر قید شده نه زمین های کنونی و نسبت به استفاده پسر خانواده، می توانید دادخواست اجرت المثل ایام تصرف مطرح نمایید تا نسبت به مدتی که نفع برده ارزش گذاری شود و ایشان ملزم به پرداخت اجرت مطابق سهم الارث به شما است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.