فرزند خوانده ارث می برد؟

پرسش

سؤالم این است که فرزندخوانده از پدرخوانده یا مادرخوانده ارث می برد؟

پاسخ مشاور

فرزندخواندگی رابطه توارث ایجاد نمی کند و در فهرست وراث قرار نمی گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.