بعد از سه سال اجاره ملک مسکونی، اگر در حمام خراب بشه مستأجر مسول است؟

پرسش

سلام در روز اول قرارداد خانه به صورت سالم تحویل داده شده است. بعد از سه سال که قرارداد اجاره به اتمام رسیده در صورت خرابی در حمام به دلیل آب خوردگی خسارت وارده به در به عهده چه کسی می‌باشد؟

پاسخ مشاور

مستأجر مسئول تلف یا نقص عین مستأجره نمی باشد مگر اینکه مرتکب تقصیر شده باشد؛ اما به دلیل اینکه سه سال مستأجر در ملک اقامت داشته، به دلیل کثرت استعمال برخی از اجزای عین مستأجره مستهلک یا خراب می شود که این امر اگر بدون تقصیر مستأجر باشد، مسئولیتی متوجه مستأجر نمی باشد.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان