تعیین حق کسب، پیشه و تجارت

پرسش

خواستم بدانم حق کسب وپیشه یک مغازه که 55سال در آنجا مشغول کاسبی بودم حدودا چقدر می شود

پاسخ مشاور

سلام حق کسب، پیشه و تجارت با توجه به نظریه کارشناسی تعیین می شود.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان