برای خرید سهم الشرکه شریک فوت شده در شرکت با مسئولیت محدود باید چیکار کنیم؟

پرسش

سلام بابت تغییرات و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود یکی از شرکا فوت شدند انحصار وراثت و کارهای مالیاتی انجام شده است برای انتقال سهام متوفی به سایر شرکا در سایت سوالاتی میپرسد که مفهوم نیست برای این بخش راهنمایی میخواستم.

پاسخ مشاور

سایر شرکاء می تواند با برگزاری مجمع عمومی نسبت به خرید سهم الشرکه شریک متوفی اقدام کنند و در صورتی که اقدامی در این جهت نداشته باشند، ورثه متوفی شریک شرکت محسوب می شوند، البته وراث شریک متوفی الزام به فروش سهم الشرکه مورث خود ندارند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان