بدون حضور مرد دفتردار می تونه زن رو طلاق بده؟

پرسش

با سلام دفتر خانه طلاق بدون هیچ گونه اطلاعی به زوج اقدام به صیغه طلاق نموده در صورتی که زوجه رجوع به ما بذل کرده بوده و زوج هم به صورت شفاهی و هم به صورت اظهارنامه سر دفتر را در جریان کامل گذاشته بود در حال حاضر با داداخواستی به شعبه خواستار ابطال دادنامه طلاق خلع گشتم و در حال رسیدگی میباشد بابت تخلف سر دفتر چه اقداماتی میتوانم انجام بدهم و از کجا باید شروع کنم؟ ؟ ممنون محبت شما

پاسخ مشاور

ابتدا بایست دید طلاق از چه نوعی می باشد، ممکن است طلاق قضایی که در این صورت زوجه می تواند بدون حضور زوج نسبت به ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق اقدام کند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان