رفع مزاحمت ملکی

پرسش

سلام دو نفر مرد که برادر بوده اند در زمین کشاورزی مشترک در قبل از انقلاب مجوز چاهی نیمه عمیق را اخذ می کنند و چاه حفر می شود در زمان اصلاحات ارضی هر کدام نسق زارعانه جداگانه صادر و چاه در زمین یکی از دو برادر قرار می گیرد و از آن سال تاکنون بصورت مشترک استفاده می شود اکنون فرزندان آن شخص که هنوز پدرشان در قید حیات است برای پسر عموهایشان (برادر دوم فوت شده است)مزاحمت ایجاد کرده و اظهار می دارند که چاه در زمینهای ما وجود دارد پس ما مالک هستیم و اجازه نمی دهیم که شما استفاده کنید. آیا همچنین چیزی امکان دارد ؟

پاسخ مشاور

چاه در زمین هر کسی قرار داشته باشید به تبع مالکیت مالک آن زمین، متعلق به ایشان می شود و اگر سایرین حق ارتفاقی نسبت به بردن آب از آن چاه دارند، این مالکیت مانع حق ارتفاق نمی شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.