شوهرم به مشروب اعتیاد داره می تونم طلاق بگیرم؟

پرسش

چون همسرم مشروبات الکلی مصرف میکنه و من رو دو بار از منزل بیرون کرده، میتونم با گرفتن طلاق، مهریه ام رو ازش بگیرم؟

پاسخ مشاور

اعتیاد به مشروبات الکلی از جمله مصادیق عسر و حرج زن است و شما می توانید جدای از طرح دعوای طلاق، کلیه حقوق قانونی خود از جمله مهریه را نیز مطالبه کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان