تعهدنامه برای بازگشت به منزل

پرسش

مدتی است دخترم با همسرش بدلیل ضرب و شتم -بیرون کردن از منزل-دخالت خانواده بخصوص خواهرش- اسیب رساندن به اموال شخصی موبایل پاره کردن شناسنامه-ممانعت از اشتغال-و مواردی ازاین قبیل ناگزیر ایشان فعلا در منزل بنده زندگی میکنند حال ایشان موافقت نموده با سپردن تعهد کتبی مازاد بر تعهدات خارج از عقد موافقت ایشان را در جهت بازگشت جلب نماید که بدینوسبله در خواست کمک و راهنمایی بیشتر دارم با تشکر

پاسخ مشاور

پرسش شما گنگ و نامفهوم است اما اگر تصمیم به گرفتن تعهدنامه از زوجه بابت بازگشت به منزل دارید، ضمانت اجرایی ندارد چون تمکین از جمله تکالیف قانونی زوجه است. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.