تقسیم نامه عادی اموال پدرم

پرسش

پدرم درحیات خود تقسیم نامه عادی نوشته و توافقی تقسیم شده و کلیه هزینه های پدر و مادر با من است پدرم کشاورز و مستمری بگیر نیست و من و دو خواهرم آن را امضاء و اثر انگشت زده ایم و شورای محل مهر و شهود تایید کرده اند که اموال تحویل وراث شده است امضاء و اثر انگشت پدرم و مادرم نیز زیر ورقه هست آیا بعد از فوت پدرم خواهرانم می توانند ادعای ارث بیشتر کنند. باسپاس

پاسخ مشاور

هر گونه تقسیم ترکه پیش از فوت مورث بیش از یک سوم اموال اعتبار قانونی ندارد مگر اینکه همگی وراث این تقسیم را بپذیرند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.