دیه شکستگی پاشنه پا کارگر ساختمانی

پرسش

کارگر ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار از ساختمان سقوط کند چطور شکایت کند و پیگیری کند ؟

پاسخ مشاور

اگر کارگاه بیمه باشد، بیمه دیه ایشان را پرداخت می کند در غیر اینصورت کارگر می تواند از کافرما یا پیمانکار نسبت به بیمه نکردن محیط کارگاه از بابت جبران خسارت شکایت و دیه خود را از ایشان مطالبه کند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.