در مورد صیغه

پرسش

می خواستم بدونم صیغه کردن چی شرایطی لازم هستش؟

پاسخ مشاور

تعیین مدت و مهریه از جمله الزامات اساسی عقد موقت است و طرفین می توانند با تعیین مدت و مهریه نسبت به قرائت صیغه نکاح موقت اقدام کنند. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان