معنی این رای چیست چقدر جریمه کلا هست؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون

پرسش

رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای، ازدادنامه که به موجب آن نامبرده به اتهام حمل مقدار بیست سانتی گرم شیشه به تحمل36ضربه شلاق تعزیری و پرداخت39/473/000 ریال جزای نقدی درحق خزانۀ دولت محکوم شده است که این محکومیت به مدت2 سال تعلیق گردیده، از جهت عدم توجه به دلایل اعتراض نموده است.نظر به جامع اوراق پرونده و اقاریر نامبرده ایراد و اعتراض مؤثری ارائه نگردیده، به استناد مواد434 و455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی،دادنامۀ تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. و اما محکومیت دیگر مشارالیه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق خزانۀ دولت از بابت اتهام نگهداری یک عدد پایپ بجهت درجه 8 بودن مجازات قابلیت تجدید نظرخواهی نداشته و رد می گردد.این رأی قطعی است./این رأی یعنی چی؟

پاسخ مشاور

شلاق تعریزی اجرا می شود اما سه میلیون و نهصد جزای نقدی برای مدت دو سال تعلیق گردیده و اگر در این مدت دو ساله جرمی تا درجه 7 مرتکب شوید، بایست آن مبلغ را نیز پرداخت کنید. نسبت به پانزده میلیون ریال جزای نقدی نیز بایست برای پرداخت اقدام کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.