دیه شکستگی استخوان پا در دعوا

پرسش

سلام دیه 1_ کبودی بازوی چپ، ساعد چپ، کمر 2_خرد شدگی ثلث فوقانی استخوان درشت نی ساق راست که تحت ثابت سازی با ابزار ارتوپدی قرار گرفته است 3_ شکستگی ثلث فوقانی استخوان نازک نی ساق چپ . چقدر هست؟

پاسخ مشاور

در خصوص تعیین درصد دیه صبوری فرمایید تا رای بدوی دادگاه صادر گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.