اصلاح صورت مجلس تفکیکی و صدور و ابطال سند

پرسش

دادخواستی تنظیم شده فقط به خواسته اصلاح صورت مجلس تفکیکی و سندی با صورت مجلس تفکیکی اولیه صادره شده قاضی حکم به اصلاح صورت مجلس می دهد یا خیر ؟؟

پاسخ مشاور

مشروط بر اینکه اشتباهی در صورت مجلس تفکیکی صادر شده وجود داشته باشد، و از طرف قاضی پرونده احراز شود، بله رای به اصلاح صورت مجلس تفکیکی صادر می شود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.