چطور امکان دارد که سند بدون اطلاع مالک در رهن بانک قرار گیرد؟

پرسش

سلام چطور ممکنه که سند ملکی بدون اطلاع مالک آن در رهن بانک برای گرفتن وام قرار گیرد؟

پاسخ مشاور

تصدیق رضایت نامه صاحب سند برای تودیع سند در رهن الزامی است و امکان ندارد که بدون رضایت مالک ملک سند در رهن بانک قرار گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.