ترک کار کارگر

پرسش

کارگری به علت جعل اسناد شرکت دو هفته است ترک کار کرده و علیرغم تماس و پیگیریهای متعدد برای ارائه توضیحات در شرکت حاضر نمیشن تکلیف چیست اداره کار به چه نحو گزارش دهیم؟

پاسخ مشاور

مراتب ترک کار ایشان را به موجب نامه ای از طرف شرکت به دبیرخانه اداره کار ارسال تا شماره و تاریخ درج شود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.