تأمین دلیل شورای حل اختلاف

پرسش

پرونده کلاسه.....ردیف فرعی 1 شماره بایگانی..... با علت طرح رسیدگی بدوی و موضوع خواسته تامین دلیل به شورای حل اختلاف 26 شهرستان یزد ارجاع و ثبت گردید، یعنی چی؟

پاسخ مشاور

درخواست تأمین دلیل به شعبه 26 شورای حل اختلاف یزد ارجاع شده است و جهت تعیین کارشناس و پرداخت هزینه کارشناسی به شما ابلاغ می شود. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.