رد ادعای اعسار

پرسش

بنده پشت نویسی چکی نمودم یا همون انتقال چک از طریق سامانه نمودم وصول نشده شاکی هم منو محکوم نموده هم صادرکننده را با توجه به اینکه توان پرداخت یکجا و دفعتا واحده بدهی خود را نداشتم با طرح دادخواست اعسار با معرفی دو نفر شاهد تقاضای تقسیط نمودم دادگاه بدوی حکم به رد اعسار داده مستندهای رای دادگاه شهادت شهود را قبول نموده ولی به جهت عدم ثبوت تلف حکمی و حقیقت مال دعوی را قبول نکرده است؛ حال اگر اعسار از پرداخت محکوم به مورد قبول دادگاه بدوی قرار نگیرد در مرحله تجدیدنظرخواهی باید دلیل جدیدی ارائه نماییم یا دلایل قبلی میتواند در تجدیدنظرخواهی موثر واقع شود؟ 

پاسخ مشاور

چون شهادت شهود مورد پذیرش قرار گرفته است، همچنان به استناد شهادت شهود و صورت دارایی خود تجدیدنظرخواهی کنید. عدم ثبوت تلف حکمی نسبت به اموال شما، بایست توضیح دهید، مال موضوع ادعای تلف به چه طریق و چگونه تلف شده است؟؟؟

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.