اثبات مالکیت زمین روستایی

پرسش

دادخواست اثبات مالکیت زمین روستایی چگونه طرح شود که خوانده نیز مکلف به اثبات ان باشد تا بطور همزمان دادگاه دلایل و مدارک موجود طرفین را با هم قیاس کند؟

پاسخ مشاور

شما با توجه به دلایل و مدارک خویش دادخواست اثبات مالکیت طرح نمایید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.