محاسبه مهریه به نرخ روز

پرسش

همسرم سال 1400فوت شدن من سال 60صد هزار تومن مهریه داشتم کجا باید برم مهریمو تبدیل به روز کنم؟

پاسخ مشاور

از طریق سایت های تقویم یا به نرخ مهرروز کردن مهریه، استفاده کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.