اجرا حکم و ارسال مدارک

پرسش

دفتر قضایی مدارک منو ارسال کرد بعد چه کار باید کرد؟

پاسخ مشاور

صبوری کنید تا دادخواست و مدارک شما توسط دادگاه بررسی و وقت رسیدگی تعیین شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.